Serviso paslaugos

UAB Bokštuva serviso paslaugos:

Grūdų sandėliavimo įranga:

  •  naujos įrangos įvedimas į eksploatavimą, ūkininko darbuotojų apmokymai įrangos valdymo ir eksploatacijos klausimais.
  •  periodiniai skysto kuro sistemų aptarnavimai prieš sezoną.

Mūsų serviso privalumai:

  • Greita diagnostika.
  • Kvalifikuoti darbuotojai.
  • Gedimų pašalinimas per optimalų laiką.
  • Originalios atsarginės dalys.