Grūdų valomosios Rotar

Produktas, kurį reikia išvalyti, per įleidimo angą nukreipiamas į viršutinio lygio sietus.
Tinkamai parinkti viršutiniai sietai atsijoja dideles sudėtines dalis (šiukšles), kurios išeina per griovelį mašinoje į valomosios išorę.
Produktas, iš kurio buvo išvalytos didesnės priemaišos, tiekiamas į apatinių sietų lygį, kur jis galutinai suskirstomas į I-os rūšies grūdus ir smulkias priemaišas.
Išvalytas produktas mašinos išleidimo angoje dar kartą patenka į vertikalųjį pneumatinį kanalą, kur jis gali būti intensyviai valomas oro pagalba.
II-oji rūšis krenta per apatinį sietą ir per nutekėjimo dugną tiekiama išleidimo angos link.